11.40 – 13.40 Podstawy animacji  – warsztaty kl. I, Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

Partnerzy projektu