11.00 -12.30  ,,GRA-fika: Linoryt, Monotypia’’ – warsztaty technik drukarskich dla dzieci (8-12 lat), tuBAZA Gdynia

14.00 – 15.00 „Mam ROBOTa” – warsztaty konstrukcyjne dla dzieci (6-9 lat), tuBAZA Gdynia

15.30 – 16.30 „Mam ROBOTa” – warsztaty konstrukcyjne dla dzieci (6-9 lat), tuBAZA Gdynia

Partnerzy projektu