10.30 – 12.30 Warsztaty w pracowni Fab Lab – warsztaty kl III, Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

Partnerzy projektu