11.00 – 12.30 ,,GRA-fika: Linoryt, Monotypia’’ – warsztaty technik drukarskich dla dzieci (8-12 lat), tuBAZA Gdynia

14.00 – 16.00  „Budujemy budki lęgowe” – rodzinne warsztaty konstrukcyjne, tuBAZA Gdynia

Partnerzy projektu