11.40 – 13.40 – W świecie nauki i techniki. Budujemy poduszkowce, warsztaty  kl. II Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

Partnerzy projektu