12.40 – 14.40 Podstawy animacji  – warsztaty kl. III, Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

Partnerzy projektu